+359 892080727
+380 675132818
Болгарiя
м. Бургас

Болгарське громадянство

   Багатьох українців цікавить питання щодо отримання громадянства країн Європейського Союзу, зокрема, як варіант громадянство Республіки Болгарія.

   Один з найпоширеніших способів отримання громадянства Республіки Болгарія, це отримання громадянства на підставі болгарського походження.

   Отримання болгарського громадянства регламентується Законом «Про болгарське громадянство» від 20.02.1999г. з усіма змінами та правками.

   Вимоги до осіб, які мають намір, отримати болгарське громадянство викладені в розділі 3 п.12 (1) Закону «Про болгарське громадянство»:

1. Повноліття;
2. Не менше 5-ти років як отримано дозвіл на постійне або довгострокове перебування в Болгарії;
3. Особа не була засуджена за злочин загального характеру болгарським судом і проти неї не порушено кримінальну справу за такий злочин;
4. Наявність доходу або заняття діяльністю, яка в достатній мірі дозволяє проживати в Республіці Болгарія;
5. Володіння болгарською мовою, в мірі визначеної міністерством освіти і науки Республіки Болгарія;
6. Завчасна відмова від свого нинішнього громадянства або відмова від нинішнього громадянства в момент придбання болгарського громадянства.

   Не потрібна відмова від нинішнього громадянства, особам які претендують на отримання болгарського громадянства, у наступних випадках:
– Особи – подружжя болгарських громадян;
– Громадяни країн – які є членами Європейського союзу, країн учасниць Угоди про Європейський економічний простір або Швейцарської Конфедерації;
– Громадяни країн, з якими Республіка Болгарія підписала договори які встановлюють принцип взаємності.

   Особа, яка не є громадянином Республіки Болгарія, може отримати болгарське громадянство шляхом натуралізації, якщо вона відповідає одному з наступних вимог:

– Наявність болгарського походження;
– Ухвалення болгарським громадянином на умовах повного усиновлення;
– Один з батьків є болгарським громадянином або помер як болгарський громадянин.

   Процедурою отримання болгарського громадянства по натуралізації передбачено отримання посвідчення, виданого Державним агентством для болгар за кордоном. Посвідчення містить інформацію про підстави, за якими було встановлено болгарське походження.

   Дане посвідчення, відповідно до Закону, видається протягом одного місяця.

   Документи необхідні для оформлення болгарського громадянства:
1. Заява встановленого зразка;
– Особи згідно п.15 пп.1 Закону «Про болгарське громадянство» надають посвідчення про болгарське походження, видане державним агентством для болгар за кордоном.
– Особи згідно п.15 пп.2 Закону «Про болгарське громадянство» надають офіційно завірену копію рішення, яке вступило в силу, про допущення на повне усиновлення та офіційний документ, що той, хто усиновляє, є громадянином Республіки Болгарія.
– Особи згідно п.15 пп.3 Закону «Про болгарське громадянство» надають офіційний документ, про болгарське громадянство батька, виданий відповідною мерією або Міністерством правосуддя, який підтверджує, що один з батьків є громадянином Республіки Болгарія або помер перебуваючи громадянином Республіки Болгарія.
2. Завірена копія свідоцтва про народження або дублікат свідоцтва про народження, видані відповідним болгарським або іноземним компетентним органом;
3. Довідка про несудимість, видана країною, громадянином якої є заявник. У довідці про несудимість має бути зазначено, що вона видана для отримання громадянства Республіки Болгарія;
4. Документ з прокуратури, що проти заявника немає відкритого провадження за умисний злочин загального характеру, в тому випадку, якщо особа перебуває довгостроково в Болгарії;
5. Документ, виданий комісією лікувального закладу, який обслуговує особу за місцем проживання, що засвідчує те, що особа не страждає від гострих заразних та інфекційних захворювань, а також психічних захворювань. Даний документ видається відповідним органом країни проживання заявника;
6. Декларація;
7. Офіційний документ, що засвідчує зміни імені, якщо такі є, як і офіційний документ ідентичності особи з різними іменами;
8. Автобіографія;
9. Актуальна, зроблена не пізніше 6 місяців, фотографія паспортного формату;
10. Копія документу, що посвідчує особу заявника;
11. Квитанція про оплату держмита.

   Заява разом з необхідними документами подаються особисто до Міністерства правосуддя в Республіці Болгарія або болгарські дипломатичні, консульські представництва в країні проживання заявника.