+359 892080727
+380 675132818
Болгарiя
м. Бургас

On-line сплата за послуги

Шановні клієнти!

Ви маєте можливість сплатити за наші послуги шляхом перерахування грошей з будь-якої банківської картки. Для цього Вам потрібно узгодити суму та надати нам Вашу адресу електронної пошти для подальшого отримання рахунку на сплату. На електронну пошту Ви отримаєте посилання (лінк) для проведення оплати на раніше узгоджену суму.

1) Номер телефону аккаунта LiqPay, в якому зареєстрована компанія: +380 (98) 676-85-38.

2) Встановлений спосіб прийому платежів через Liqpay:

Оплата буде проводитися через виставлення інвойсу на E-mail через LiqPay.

3) Повний опис послуги:

Юридичні послуги в Україні і для українців на території Республіки Болгарія.

Постачальник послуги в Україні: ТОВ “ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ” ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ “

ЕДРПОУ: 36216841

телефони адміністрації:

UA +38067-513-28-18 (Viber/WhatsApp);

BG +35989-208-07-27 (Viber/WhatsApp).

4) Вартість послуг: договірна, узгоджується в процесі спілкування.

(Розрахунок вартості виходячи з фактично витраченого часу на виконання роботи. Тариф: 1 година роботи – 500,00 грн. (П’ятсот гривень) 00 копійок.)

5) Контактні дані адміністрації:

UA +38067-513-28-18 (Viber/WhatsApp);

BG +35989-208-07-27 (Viber/WhatsApp).

E-mail: info@ua-bg.com.ua

Юридична адреса: Україна, м Київ, вул. Артема 37-41, оф. 702.

6) Угода / публічний договір:

Договір публічної оферти

 1. загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією ТОВ “ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ” ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ “, далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу юридичних послуг дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця « http://www.ua-bg.com.ua (далі -« Інтернет-сайт »).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

 1. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Послуга» – юридична послуга на території України або на території Республіки Болгарія для громадян України;

* «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку послуг, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

 1. Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця виконану Послугу, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Послугу на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж послуг в Інтернет-магазині, в тому числі:

– добровільний вибір Покупцем послуг в Інтернет-магазині;

– самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

– оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

– обробка і доставка замовлення Покупцеві на умовах цього Договору.

 1. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-яку послугу, представлену на сайті Інтернет-магазину.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності можливості надання послуги, Менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону та/або через електронну пошту).

4.4. При відсутності послуги Покупець має право замінити її іншою послугою, відмовитися від отримання даної послуги, анулювати замовлення.

 1. Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється за допомогою виставлення інвойсу на E-mail через LiqPay.

 1. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка послуг, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно Законодавства України та/або Республіки Болгарія.

 1. Права та обов’язки сторін:

7.1. Продавець має право:

– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов’язаний:

– своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

– оформити замовлення в Інтернет-магазині;

– оформити електронний договір;

– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

 1. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

– за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

– за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки послуги), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

– за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

– за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи предоставленний йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 1. Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті http://ua-bg.com.ua

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу Послуг через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки Послуг, здійснення взаєморозрахунків і ін.

 1. Порядок повернення послуги належної якості

10.1. Повернення послуги в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного Законодавства України.

10.2. Повернення послуги в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем послуги належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за послугу грошову суму за фактом повернення послуги за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов’язаних з доставкою послуги Покупцю.

 1. Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо Вашу увагу, що інтернет-магазин ТОВ «ЮК» ЕСЗ» на офіційному інтернет-сайті http://ua-bg.com.ua , має право, відповідно до законодавства України, на свій розсуд, надавати право користування інтернет платформою ФО-П і юридичним особам для реалізації товару.

Бажаємо успіху в веденні Вашого бізнесу на території Республіки Болгарія.

 

Команда Україна-България

www.ua-bg.com.ua

+359 89 208 07 27 (Viber/WhatsApp)

+380 67 513 28 18 (Viber/WhatsApp)

E-mail: info@ua-bg.com.ua

 

 

 

Логотипи платіжних систем (Visa, MasterCard):

Сплата за допомогою платіжної системи ВІЗА та/або МАСТЕРКАРД

Сплата за допомогою платіжної системи ВІЗА та/або МАСТЕРКАРД