+359 892080727
+380 675132818
Болгарiя
м. Бургас

Підстави для отримання постійного місця проживання в Болгарії

Дозвіл на постійне проживання може бути надано іноземцям у наступних випадках:

 1. Болгарського походження;
 2. Через п’ять років після вступу в шлюб з особою, яка постійно проживає в країні, та проживає на законних підставах і безперервно протягом останніх п’яти років, в той час як шлюб з особою іноземцем, яка має дозвіл на постійне проживання відповідно до пунктів 6, 7 або 8, не надає право на отримання дозволу на постійне місце проживання.
 3. Неповнолітні діти постійних іноземних жителів, які не перебувають у шлюбі;
 4. Батьки громадян Болгарії, коли вони забезпечені належною підтримкою встановленою законом та проживають на законних підставах і постійно протягом останніх трьох років в країні;
 5. Особи які проживали на законних підставах і без перерви в Республіці Болгарія останні п’ять років, до подання заяви на отримання дозволу на постійне місце проживання, за цей період були відсутні більше 30 місяців, у випадках по ст. 24с враховується тільки половина часу проживання;
 6. Особи, які інвестували понад одного мільйона левів або збільшення інвестицій з цього розміру за рахунок придбання:

а) акції болгарських компаній, що працюють на болгарському регульованому ринку;

б) облігації і казначейські векселі та інші фінансові інструменти, випущені державою або муніципалітетами з залишковим терміном не менше 6 місяців;

в) право власності на окрему частку майна болгарської компанії з державною часткою більш ніж на 50 відсотків або муніципальною участю в капіталі, в рамках приватизації і контролю після приватизації;

г) паї або акції, що перебувають у власності державної або муніципальної болгарської компанії по приватизації і контролю після приватизації;

д) болгарська інтелектуальна власність – об’єкти авторського права і суміжних прав, захищені патентами на винаходи, корисні моделі, товарні знаки, знаки обслуговування і промислових зразків;

е) права за договорами концесії в Республіці Болгарія;

 1. Обсяг інвестицій по п. 6 в ліцензовану кредитну організацію в Болгарії по договору довірительного управління на термін не менше 5 років, за той же період даний внесок не використовується для забезпечення інших грошових кредитів від кредитних організацій в Болгарії;
 2. Особа, яка інвестувала в капітал болгарської компанії, акції якої не продаються на регульованому ринку, на суму, не менше шести мільйонів лева;
 3. Не є особи болгарського походження, які народились в Республіці Болгарія, які втратили своє болгарське громадянство еміграцією угод або за власним бажанням, і вони мають бажання постійно оселитися в Республіці Болгарія;
 4. Особи, які до 27 грудня 1998 року заїхали, залишились, або народились в Республіці Болгарія та один із батьків, яких, одружився з громадянином Болгарії;
 5. Члени сім’ї громадянина Болгарії, якщо вони постійно проживали на території Республіки Болгарія останні п’ять років ;
 6. Які до 27 грудня 1998 року оселилися, залишилися та не залишали територію Республіки Болгарія або народились в Республіці Болгарія і не визнаються в якості громадян колишніх радянських республік; дана категорія осіб, які не підпадають під вимоги ст. 15, пункт. 1;
 7. Особи які працюють і сертифіковані відповідно до закон про заохочення інвестицій, затверджений Міністерством економіки відповідно до ст. 25с;
 8. Неповнолітні діти, які народилися і від яких відмовились батьки на території Республіки Болгарія, які розміщуються в установах чи інших альтернативних соціальних закладах піклування та опіки в якості запобіжного захисту;
 9. Неповнолітні діти, кинуті їх батьками на території Болгарії, які розміщені в дитячих установах або інших альтернативних соціальних закладах піклування за місцем проживання в якості запобіжного захисту;
 10. Особи, які інвестували в країну, увійшовши в капітал болгарської компанії внеском не менше ніж 500 000 левів як іноземець, є учасником або акціонером, з іменними акціями і володіє не менше ніж 50 відсотків від статутного капіталу, в результаті інвестицій придбали нові матеріальні і нематеріальні активи на суму не менше 500 000 левів і надані принаймні 10 робочих місць для громадян Болгарії, зберігається протягом усього терміну перебування, завірений Міністерством економіки;
 11. Особи, які отримали дозвіл на тривале перебування відповідно до ч. 24, пункт. 1 підпункт. 19 і 20 та зберегли інвестиції протягом п’яти років.

(2) З метою встановлення обставин і умов ст. 1 визначається виконавцем регулювання закону. Обставини, ст. 1, п. 6, 7 і 17 встановлюються Інвестиційним болгарським агентством.

(3) Компетентний орган Міністерства внутрішніх справ приймає рішення за клопотанням про надання постійного виду на проживання протягом трьох місяців після отримання клопотання. У наявності юридичних та фактичних труднощів і необхідністю подання додаткових документів, цей термін може бути продовжений ще на два місяці. Порядок видачі дозволу визначається підзаконним актом;

(4) У випадку ст. 1 п. 13 і 16, для цілей оцінки та видачі посвідчення, Міністерство економіки може затребувати річну бухгалтерську звітність та звіти діяльності підприємства, завірені незалежним аудитором, зареєстрованим відповідно до закону про незалежний фінансовий аудит, довідки Національного агентства доходів муніципалітету та / або інші відповідні документи, представлені інвестором або іноземцем, або зібрані автоматично.

(5) Неповнолітнім дітям, народженим в Республіці Болгарія, які претендують на отримання права на постійне або тимчасове проживання візи не потрібно відповідно до ст. 15, пункт. 1.