+359 892080727
+380 675132818
Болгарiя
м. Бургас

Підстави ВНП в Болгарії

   ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ» надає своїм клієнтам повний комплекс професійних юридичних послуг з питань, пов’язаних з їх перебуванням і діяльністю на території Республіки Болгарія. Ми надаємо консультації та практичну допомогу в оформленні виду на тривале проживання в Республіці Болгарія.

Підстави для отримання виду на тривале проживання:
1. Працевлаштування за трудовим договором, але після отримання дозволу з боку влади, Міністерство праці та соціальної політики;
2. Наявність діючого бізнесу на території Республіки Болгарія на законних підставах, та в результаті цієї бізнес-діяльності повинно бути створено 10 робочих місць для громадян Болгарії;
3. Іноземні фахівці, що перебувають на території Республіки Болгарія відповідно до міжнародних договорів, учасником яких Болгарія є стороною;
4. Представники іноземних компаній, зареєстрованих в Болгарській торгівельно-промисловій палаті;
5. Фінансово Забезпечені батьки постійно проживаючих іноземців або громадян Республіки Болгарія;
6. Отримання тривалого лікування в стаціонарі та наявність необхідного фінансового забезпечення для лікування;
7. Кореспонденти зарубіжних ЗМІ які мають акредитацію в Республіці Болгарія;
8. Особи, яким була призначена пенсія відповідно до законодавства Республіки Болгарія, країні походження або інших країни та які достатньо забезпечені для проживання на території Республіки Болгарія;
9. Особи, які є членами сім’ї іноземця, що отримав дозвіл на тривале або постійне місце проживання на території Республіки Болгарія;
10. Особи, які бажають працювати позаштатно але після отримання дозволу з боку Міністерства праці та соціальної політики;
11. Особи, які інвестували суму не менше 600 000,00 левів (за офіційним курсом болгарського народного банку дорівнює 306 775,13 євро), будь-який іноземець, який має право власності на нерухоме майно в Республіці Болгарія або іноземець, власник більш ніж на 50 відсотків капіталу болгарської компанії, яка інвестувала ту ж суму в капітал і, як наслідок, компанія придбала право власності на нерухоме майно на території Республіки Болгарія; На дату подачі заявки на отримання дозволу тривалого перебування іноземця або юридичної особи інвестиції повинні бути оплачені повністю, сума повинна бути переведена на рахунок в болгарській ліцензійній кредитній організації, а якщо нерухомість купується за рахунок позикових коштів, непогашені кредити не повинні перевищувати 25 відсотків;

   Для того, щоб отримати дозвіл на тривале проживання, особа повинна бути забезпечена житлом, мати поліс обов’язкового медичного страхування і мати достатньо коштів для проживання на території Республіки Болгарія, не вдаючись до системи соціальної допомоги, в розмірі не нижче мінімальної заробітної плати, мінімальної стипендії або мінімального розміру пенсії, відповідно до законодавства Республіки Болгарія, на період проживання. При первинному поданні заяви на отримання дозволу на тривале проживання, особи у віці від 18 років і старше, за винятком осіб без громадянства, повинні надати довідку про судимість, видану державою, чиєю громадянин є або країною їх звичайного місця проживання.

   Заява на отримання дозволу на тривале проживання повинна бути розглянута протягом 14 днів з моменту її подачі. У разі наявності юридичних або фактичних складнощів та необхідності надання додаткових документів, цей термін може бути продовжений на один місяць.