Подання Декларації по ст. 63, п. 4 Закону про заходи проти відмивання грошей.

Нагадуємо, що в термін до 31.05.2019р. всі торгові представництва зобов’язані подати Декларацію за ст. 63, абз. 4 Закону про заходи проти відмивання грошей. Якщо торгове представництво зареєстровано після 31.01.2019р., дана Декларація подається протягом 4-х місяців після реєстрації.

Також звертаємо увагу власників АТ, ООД, ЕООД та ін. на той факт, що дана декларація подається від імені юридичних осіб тільки в тому випадку, якщо в складі засновників є юридичні особи (офшорні компанії).

   Порядок подачі даної Декларації:
1. В паперовому вигляді через територіальні агенції з вписування БУЛСТАТ;
2. В електронному вигляді (онлайн).

   Необхідний перелік документів для подачі:
1. Документ, який розкриває реальних власників в реєстрі БУЛСТАТ, є нотаріально завірена декларація по ст. 63, п. 4 Закону про заходи щодо боротьби з відмиванням грошей;
2. При наявності контактної особи, необхідно подати так-же нотаріально завірена заява про згоду по ст. 63, п. 4, пункт 3 ЗІМП;
3. Надати виписку / довідку з Торгового Реєстру іноземної держави, про реєстрацію іноземної юридичної особи;
4. Відповідно до Закону про реєстр БУЛСТАТ, до заяви додається декларація автентичності заявлених обставин, підписана заявником.
5. Підтвердження оплати такси за подачу Декларації;
6. Нотаріально завірена довіреність на уповноважену особу, при наявності такої.

Співробітники нашої компанії надають кваліфіковану методичну і практичну допомогу в подачі Декларації з ст. 63, абз. 4 Закону про заходи проти відмивання грошей.

САНКЦІЇ ЗА НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГИ ПРО ОГОЛОШЕННЯ ФАКТИЧНИХ ВЛАСНИКІВ СУБ`ЄКТІВ.

     Законодавством Республіки Болгарія передбачені серйозні штрафні санкції за ненадання декларації (за ст. 63, абз. 4 Закону про заходи проти відмивання грошей), яка розкриває ідентифікаційні дані про фактичних власників – фізичних осіб і дані про юридичних осіб в ланцюжку власності, за допомогою яких контроль прямо або побічно здійснюється. Згідно зі статтею 116 Закону про заходи проти відмивання грошей:

(1) … якщо діяння не є злочином, передбачено покарання:

  1. Штраф у розмірі від 1 000 до 10 000 левів, якщо правопорушником є ​​фізична особа;
  2. Майнова санкція від 2 000 до 20 000 левів, якщо правопорушником є ​​юридична особа або індивідуальний підприємець;
  3. Майнова санкція від 5 000 до 50 000 левів, якщо правопорушником є ​​особа, зазначена в ст. 4, пункти 1-6 і 8-11.

(2) При повторному порушенні за ст. 1 передбачено покарання:

  1. ст. 1, пункт 1 – штраф від 2 000 до 20 000 левів;
  2. ст. 1, пункт 2 – майнова санкція від 5 000 до 50 000 левів;
  3. ст. 1, пункт 3 – майнова санкція від 10 000 до 200 000 левів.

(3) За системне порушення відповідно до ст. 1, якщо діяння не є злочином, передбачено покарання:

  1. ст. 1, пункт 1 – штраф від 5 000 до 2 000 000 левів;
  2. ст. 1, пункт 2 – майнова санкція в розмірі від 10 000 до 2 000 000 левів або подвійна сума порушення, якщо воно може бути встановлено;
  3. Відповідно до ст. 1, пункт 3 – фінансова санкція в розмірі від 20 000 до 10 000 000 левів або до 10 відсотків річного обороту. (Включаючи валовий дохід по консолідованому балансу материнського підприємства за попередній рік, що складається з відсотків до отримання та інших аналогічних доходів, дохід від акцій та інших цінних паперів зі змінним або фіксованим доходом і від комісійних і / або збори).

Команда Україна-Българія
www.ua-bg.com.ua

Telegram: https://t.me/all_about_bulgaria
+359 89 208 07 27 (Viber / WhatsApp)
+380 67 513 28 18 (Viber / WhatsApp)
E-mail: info@ua-bg.com.ua