Публікація річної звітності.

Нагадуємо своїм клієнтам, що відповідно до Закону про бухгалтерський облік /обн., ДВ, бр. 95/08.12.2015 г./ встановлені граничні терміни подання річної бухгалтерської звітності в Республіці Болгарія:

а) для всіх торговців у відповідності до Торгового закону – шляхом подачі для подальшої реєстрації та подання в Торговий регістр – строк подання 30.06.2017 / ст. 38 Закону про бухгалтерський облік /;

б) інші компанії – шляхом розміщення звітності в економічному журналі або через всесвітню мережу Інтернет – в строк до 30.06.2017р.

Примітка: Відповідно до п. 9 ст. 38 / Закону про бухгалтерський облік /обн., ДВ, бр. 95/08.12.2015 г./ передбачає, що зобов’язання в пар. 1-8, не застосовуються до бюджетних організацій і приватних підприємців, які не підлягають обов’язковому незалежному фінансовому аудиту.

Після настання крайнього терміну для подання звітності – 30 червня 2017 року, Агентство реєстру надасть відповідний список до податкових органів щодо торговців і компаній, які не представили річну бухгалтерську звітність у встановлені терміни.

Неподання звітності у встановлений Законом строк загрожує санкціями відповідно до ст. 74 і ст. 78 Закону про бухгалтерський облік.