Річна звітність ООД/ЕООД в Болгарії.

Дана інформація цікава власникам юридичних осіб в Республіці Болгарія.

Закінчився 2016-й рік та необхідно сформувати і подати відповідну податкову та статистичну звітність.

Відповідно до діючого Законодавства Республіки Болгарія порядок наступний:

 1. Подання статистичної звітності, що можливо зробити на сайті статистики: https://isbs.nsi.bg

Необхідно заповнити та подати наступні звіти (назва на мові оригіналу):

 • Справка за предприятието през 2016 година;
 • Справка за група предприятия през 2016 година;
 • Счетоводен баланс към 31.12.2016 година;
 • Отчет за приходите и разходите за 2016 година;
 • Отчет за собствения капитал за 2016 година;
 • Отчет за паричните потоци за 2016 година;
 • Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2016 година.
 1. Після подання статистичної звітності Ви маєте можливість подати податкову звітність в електронному вигляді, використовуючи ключ електронного цифрового підпису та необхідно зазначити вхідний номер, який отримали при подачі статистичної звітності. Сайт для формування та подання звітності в податкові органи Республіки Болгарія: https://inetdec.nra.bg/

Необхідно заповнити та подати наступні декларації (назва на мові оригіналу):

 • Годшна данїчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за даничния финансов резултат и дїлжимия годишен корпоративен данїк за 2016 година (Образец 1010).
 1. Також обовязковим є подання річної фінансової звітності до «Агенция по вписванията»: http://www.brra.bg/Default.aspx

Для цього потрібно подати (назва на мові оригіналу):

 • Г2 Заявление за обявяване на годишни финансови отчети;
 • Протокол-решение на собственик на капитала;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 Закона за Търговския Регистър;
 • Счетоводен баланс към 31.12.2016г.;
 • Отчет за приходите и разходите за 2016г.;
 • Отчет за собствения капитал за 2016г.;
 • Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2016г.;
 • Квитанція про сплату 20,00лева за подання звітності.

Наші спеціалісти готові за Вашим дорученням сформувати та подати всю необхідну звітність за 2016рік.